Afghanhund

Afghanhunden är en mycket gammal ras som med sitt intellekt och sin snabbhet och rörlighet har varit en trogen vän i många hundra år främst bland nomadiska folk i nuvarande Mellanöstern, Iran och självklart även Afghanistan. Det finns dock tecken på att afghanhunden även funnits i västra Afrika och delar av nuvarande sydöstra Europa.

File:Biju2005a.jpg

Denna ras kallas ofta för “The True King of Dogs”. Det uttrycket kommer av hundens mycket eleganta hållning och den extremt omfattande pälsen som ger hunden ett majestätiskt utseende. En afghanhund är också stor. Hanen kan bli upp till 73 cm hög.

Om rasen
Afghanhundens spridning genom århundradena har gjort att det har utvecklats flera olika typer av denna ras. Ibland talar man om slätt- och bergstyper. Slättypen har mycket tydliga drag av vinthund, medan bergstypen är lite mer satt. Oavsett kroppstyp är pälsen alltid mycket tjock och omfattande. Den typ av afghanhund som är absolut vanligast i våra dagar som sällskapshund och utställningshund är slättypen. I vissa delar av världen används afghanhunden för träning och tävling i lure coursing, men i Norden är detta mycket ovanligt.

Som ägare till en afghanhund kan man räkna med att ha en trofast familjemedlem under många år. Afghanhunden är nämligen en av de vinthundar som lever längst. Denna ras brukar inte drabbas av några större hälsoproblem, bara den får tillräckligt med motion.

Kort om rasen:

  • Stor
  • Tjock och silkesliknande päls
  • God hälsa

Egenskaper
Afghanhunden är byggd för jakt och har en nyfiket sinne. Hunden har genom åren främst använts till jakt på snabba djur, såsom till exempel gasell och hare, på slätter och stäpper, vilket har format den till en mycket snabb hund. Afghanen behöver då och då få fritt utlopp för sin energi, men det gäller då att det inte finns någon möjlighet till jakt. Afghanen har en utmärkt syn och upptäcker snabbt exempelvis harar på långt avstånd.

De flesta afghanhundar är mycket självständiga och bestämmer helst själva till exempel hur de vill närma sig nya människor. Den är ombytlig och kan gå från att vilja ligga och vila till att rusa iväg. Afghanhunden är för det mesta mycket tillgiven gentemot sina närmaste, men man måste respektera när hunden vill dra sig undan.

En afghanhund är:

  • Självständig
  • Nyfiken
  • Tillgiven

Viktigt att tänka på
Som med alla andra vinthundar är afghanhunden en livlig ras som måste motioneras ofta och mycket. Dessutom kräver hunden mycket social aktivering. En viktig sak att tänka på är att afghanhundens päls kräver mycket arbete. Hårsvallet är mycket stort och det krävs bad och genomborstning minst en gång i veckan. Om man vill ställa ut sin hund krävs givetvis ännu mer arbete. Som riktmärke får man räkna med att pälsvården tar cirka fem timmar per vecka.